Beskæring

Af hensyn til færdsel på veje og stier har grundejere pligt at sørge for at hække, træer og buske beskæres.
Beskæringen skal ske efter bestemte retningslinjer.

Se mere under Nyheder

Venligst send din e-mailadresse til webmaster

Alle medlemmer bedes indsende deres e-mailadresse til foreningens webmaster: thomas.andreasen@outlook.dk

Pr. 30. december 2016 mangler mere end 40% at indsende.